סל הקניות ריק

תקנון

1. אתר "ספרי הרומן הרומנטי" (להלן: "האתר") הוא אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.האתר הוא בבעלות של אורטל ומריק אליקישוילי .
 
2. כל מי המבצע רכישה באתר מצהיר בזאת כי קרא את תקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד בעלי האתר.
 
3.כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה ,אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, רשאי לבצע פעולת קנייה באתר.
 
4. הגשת פרטים אישיים כוזבים היא עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך.
 
5. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד מחירון המשלוחים של האתר. במידה והמשלוח הלך לאיבוד בדואר אנו נוציא משלוח נוסף (בהתאם לזמינות המוצר) או נחזיר במלואם כספיו של הרוכש.
 
6. אם המוצר עדיין לא נשלח ללקוח , הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו במשך 48 שעות מהעברת המידע לאתר, בהודעה בכתב ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת info@romancebook.co.il.
 
7. החברה לא תיקח אחריות למוצרים ולאיכותם או למועד אספקתם ולאופן אספקתם .
 
8. החברה לא תיקח אחריות לכל מקרה שבו רכישה של משתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתמש לרכוש מוצרים.
 
9. החברה לא אחראית לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, אם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית , או במצב שלא מצליחים להשיג את הקונה.
 
11. במידה ותתגלה טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
Blacknet.co.il - בניית אתרים